یخدان افق شماره 3

توضیحات

ابعاد داخلی

  • طول: 42 سانتیمتر
  • عرض: 21 سانتیمتر
  • ارتفاع: 20 سانتیمتر

ابعاد خارجی با درب

  • طول: 47 سانتیمتر
  • عرض: 25.5 سانتیمتر
  • ارتفاع: 25.5 سانتیمتر