یخدان افق شماره 5

توضیحات

ابعاد داخلی

  • طول: 49 سانتیمتر
  • عرض: 27.5 سانتیمتر
  • ارتفاع: 28.3 سانتیمتر

ابعاد خارجی با درب

  • طول: 54.5 سانتیمتر
  • عرض: 33 سانتیمتر
  • ارتفاع: 33.7 سانتیمتر