یخدان افق شماره 7

توضیحات

ابعاد داخلی

  • طول: 55.5 سانتیمتر
  • عرض: 36.5 سانتیمتر
  • ارتفاع: 37 سانتیمتر

ابعاد خارجی با درب

  • طول: 62.5 سانتیمتر
  • عرض: 43.5 سانتیمتر
  • ارتفاع: 44 سانتیمتر